Skip to content

Data Dictionary

Column Type Label Description
Negeri text
Pengurusan int4
Profesional int4
Juruteknik dan Profesional Bersekutu int4
Pekerja Sokongan Pekeranian int4
Pekerja Perkhidmatan dan Jualan int4
Pekerja Mahir Pertanian Perhutanan dan Perikanan int4
Pekerja Kemahiran dan Pertukangan yang Berkaitan int4
Operator Logi dan Mesin dan Pemasang int4
Pekerjaan Asas int4

Additional Information

Field Value
Data last updated May 30, 2021
Metadata last updated May 30, 2021
Created May 30, 2021
File Format CSV
License Creative Commons Attribution