Skip to content

Data Dictionary

Column Type Label Description
Negeri text
Pengurusan int4
Profesional int4
Juruteknik Atau Profesional Bersekutu int4
Pekerja Sokongan Pekeranian int4
Pekerja Perkhidmatan Atau Jualan int4
Pekerja Mahir Pertanian Atau Perhutanan Atau Perikanan int4
Pekerja Kemahiran Atau Pertukangan yang Berkaitan int4
Operator Logi Atau Mesin Atau Pemasang int4
Pekerjaan Asas Elementary Occupation int4

Additional Information

Field Value
Data last updated June 11, 2021
Metadata last updated June 11, 2021
Created June 11, 2021
File Format CSV
License Creative Commons Attribution