Skip to content

Keluasan Malaysia

Maklumat keluasan bagi negeri-negeri dan wilayah persekutuan di Malaysia. Ukuran ini menunjukkan keluasan daerah dalam unit kilometer (km) persegi.

No. of Views : 224


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Shazlin Omar
Maintainer Shazlin Omar
Last Updated July 20, 2021, 08:51 (UTC)
Created June 7, 2018, 03:32 (UTC)