Skip to content

Lokasi Pusat Kesihatan Awam di Negeri Pulau Pinang

Set Data lokasi pusat kesihatan awam di negeri Pulau Pinang merangkumi data dari tahun 2016, 2018 dan 2021 mengikut daerah Barat Daya, Timur Laut, Seberang Perai Utara, Seberang Perai Selatan dan Seberang Perai Tengah.

Disediakan oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang (Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi Negeri)

No. of Views : 80


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Ammelia Farissa binti Abdul Ghafar
Maintainer Ammelia Farissa binti Abdul Ghafar
Last Updated January 17, 2023, 00:28 (UTC)
Created September 6, 2018, 07:43 (UTC)