Skip to content

Lokasi Pusat Khidmat Ahli Dewan Undangan Negeri di Negeri Pulau Pinang

Data lokasi Pusat Khidmat Ahli Dewan Undangan Negeri di Pulau Pinang dalam vektor. Disediakan merujuk kepada lot kadastra menggunakan GPS berasaskan sistem koordinat GDM2000 Cassini Pulau Pinang. (Oleh GIS Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi Negeri, Pejabat SUK Pulau Pinang)

No. of Views : 46


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Muhammad Izdiharuddin Bin Omar
Maintainer Muhammad Izdiharuddin Bin Omar
Last Updated September 7, 2022, 06:50 (UTC)
Created September 6, 2018, 07:47 (UTC)