Skip to content

Lokasi Stesen Minyak di Negeri Pulau Pinang

Data lokasi stesen minyak di Pulau Pinang. Disediakan merujuk kepada lot kadastra menggunakan GPS berasaskan sistem koordinat GDM2000 Cassini Pulau Pinang.

Disediakan oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang (Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi)

No. of Views : 142


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Ammelia Farissa binti Abdul Ghafar
Maintainer Ammelia Farissa binti Abdul Ghafar
Last Updated December 15, 2022, 06:17 (UTC)
Created September 6, 2018, 08:07 (UTC)