Skip to content

Matriks Penguatkuasaan Bersepadu Bahagian Kawalan Penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Matriks Penguatkuasaan Bersepadu antara Agensi Kerajaan (Penguatkuasaan Living Modified Organism -LMO / Bukan LMO) berkaitan dengan mikroorganisma LMO patogenik. Kerjasama Jabatan Biokeselamatan dengan: i) i) Bahagian Kawalan Penyakit, KKM ii) Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) iii) Jabatan Pertanian (DOA)

No. of Views : 0


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Dr. Norwati binti Adnan
Maintainer Mohamad Afizal bin Md Tahir
Last Updated March 13, 2021, 10:05 (UTC)
Created August 15, 2019, 08:08 (UTC)