Skip to content

PELABURAN YANG DILULUSKAN DI NEGERI SEMBILAN

Set data ini menunjukkan kadar pelaburan yang diluluskan di Negeri Sembilan dari tahun 2011 hingga 2018.

Set data ini diperolehi daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Negeri Sembilan bagi tujuan pelaporan di dalam Buku Data Sosio Ekonomi Negeri Sembilan untuk rujukan jabatan/agensi di Negeri Sembilan.

No. of Views : 0


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Unit Perancang Ekonomi Negeri
Maintainer Siti Edayu binti Yahaya
Last Updated July 14, 2020, 04:38 (UTC)
Created December 10, 2019, 04:12 (UTC)