Skip to content

Pemantauan Aktiviti Melibatkan LMO

Matriks Penguatkuasaan Bersepadu antara Agensi Kerajaan (Penguatkuasaan LMO / Bukan LMO) berkaitan pemantauan aktiviti melibatkan LMO antara Jabatan Biokeselamatan dengan: i) Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ii) Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) iii) Jabatan Pertanian (DOA) iv) Jabatan Perkhidmatan Veterinar v) Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM),KKM

No. of Views : 94


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Dr. Norwati binti Adnan
Maintainer Mohamad Afizal bin Md Tahir
Last Updated August 22, 2021, 20:24 (UTC)
Created June 22, 2018, 09:02 (UTC)