Skip to content

Pengawalseliaan Pengimportan Haiwan LMO

Matriks Penguatkuasaan Bersepadu antara Agensi Kerajaan (Penguatkuasaan LMO / Bukan LMO) berkaitan dengan mikroorganisma LMO yang terlibat dengan manusia. Pengawalseliaan aktiviti berkaitan mikroorganisma LMO yang terlibat dengan manusia oleh Jabatan Biokeselamatan bersama: i) Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM, KKM) ii) Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) iii) Jabatan Pertanian (DOA)

No. of Views : 0


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Dr. Norwati binti Adnan
Maintainer Mohamad Afizal bin Md Tahir
Last Updated June 28, 2018, 04:22 (UTC)
Created June 22, 2018, 08:48 (UTC)