Skip to content

PENYERTAAN TENAGA BURUH DAN KADAR PENGANGGURAN DI NEGERI SEMBILAN

Set data ini menunjukkan kadar penyertaan tenaga buruh dan kadar pengangguran di Negeri Sembilan dari tahun 2015 hingga 2018.

Set data ini diperolehi daripada Jabatan Perangkaan Malaysia bagi tujuan pelaporan di dalam Buku Data Sosio Ekonomi Negeri Sembilan untuk tujuan jabatan/agensi di Negeri Sembilan.

No. of Views : 0


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Unit Perancang Ekonomi Negeri
Maintainer Mohamad Khairul Izwan bin Mohd Rasdi
Last Updated January 2, 2020, 08:31 (UTC)
Created December 9, 2019, 08:23 (UTC)