Skip to content

Peta Daerah Siri MY90001R bagi Negeri Sembilan

Peta yang menunjukkan daerah-daerah yang terdapat di Negeri Sembilan dan dipersembahkan dalam pelbagai skala mengikut keluasan daerah berkenaan. Antara maklumat yang dipaparkan adalah termasuk jalan yang dikelaskan oleh pihak Jabatan Kerja Raya (JKR), jalan keretapi dan sungai. Kawasan pentadbiran seperti mukim, pekan, bandar dan daerah kecil dipersembahkan dalam warna yang berbeza dan dianotasikan. Lain-lain maklumat seperti balai polls, hospital, bangunan kerajaan, sekolah dan kemudahan lain ditunjukkan sebagai simbol tematik mengikut lokasinya

No. of Views : 81


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Shazlin Omar
Maintainer Shazlin Omar
Last Updated April 30, 2021, 05:16 (UTC)
Created July 12, 2018, 02:26 (UTC)