Skip to content

Senarai Akta Utama

Akta utama adalah merupakan undang-undang yang dibuat oleh badan perundangan (Parlimen). Ia juga turut dikenali sebagai Akta Parlimen untuk bidang kuasa Persekutuan.

No. of Views : 50


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Abdul Ain Idris
Maintainer Noorzaiti Ashikin Binti Romli
Last Updated January 25, 2021, 05:25 (UTC)
Created November 21, 2018, 04:04 (UTC)