Skip to content

SENARAI LOJI RAWATAN AIR DI NEGERI SEMBILAN

Set data ini memaparkan senarai loji rawatan air yang terdapat di Negeri Sembilan. Set data ini merangkumi data seperti nama loji, jenis loji, sumber air, tahun beroperasi dan purata pengeluaran loji sehari (juta liter).

Set data ini diperolehi daripada Syarikat Air Negeri Sembilan (SAINS) bagi tujuan pelaporan di dalam Buku Data Sosio Ekonomi Negeri Sembilan untuk rujukan jabatan/agensi di Negeri Sembilan.

No. of Views : 0


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Unit Perancang Ekonomi Negeri
Maintainer Normasliza binti Mohd Wazir
Last Updated June 3, 2020, 14:28 (UTC)
Created December 10, 2019, 06:56 (UTC)