Skip to content

Senarai Lokasi Stesen Rangkaian MyRTKnet di Malaysia

MyRTKnet merupakan satu sistem prasarana yang dibentuk oleh jaringan stesen-stesen rujukan GPS dan Pusat Kawalan yang diselenggara oleh JUPEM, juga sistem telekomunikasi bagi membekalkan data-data GPS yang diperlukan, terutamanya untuk menghasilkan maklumat kedudukan di lapangan dalam masa hakiki. Senarai ini mengandungi lokasi stesen-stesen MyRTKnet di seluruh Malaysia. Jumlah stesen adalah sebanyak 96 stesen di mana 65 buah stesen terletak di Semenanjung Malaysia, 15 buah stesen di Sabah, 15 buah stesen di Sarawak dan 1 buah stesen di Labuan.

No. of Views : 213


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Shazlin Omar
Maintainer Shazlin Omar
Last Updated August 23, 2021, 08:25 (UTC)
Created June 7, 2018, 02:07 (UTC)