Skip to content

Senarai Perundangan Tambahan A (P.U. (A))

Perundangan Tambahan A adalah merupakan Warta Kerajaan yang diterbitkan bila masa perlu dan mengandungi Pengisytiharan, Arahan-Arahan, Kaedah-Kaedah, Peraturan-Peraturan dan Undang-Undang Kecil.

No. of Views : 30


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Abdul Ain Idris
Maintainer Noorzaiti Ashikin Binti Romli
Last Updated October 19, 2019, 12:53 (UTC)
Created November 21, 2018, 04:09 (UTC)