Skip to content

Senarai Perundangan Tambahan B (P.U. (B))

Perundangan Tambahan B adalah merupakan Warta Kerajaan yang diterbitkan bila masa perlu dan mengandungi semua perundangan subsidiari selain dari yang diterbitkan di dalam Tambahan Perundangan A.

No. of Views : 26


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Abdul Ain Idris
Maintainer Noorzaiti Ashikin Binti Romli
Last Updated October 19, 2019, 12:55 (UTC)
Created November 21, 2018, 04:12 (UTC)