Skip to content

Senarai Peta Daerah Siri MY90001R bagi Negeri Johor

Peta yang menunjukkan daerah-daerah yang terdapat di Negeri Johor dan dipersembahkan dalam pelbagai skala mengikut keluasan daerah berkenaan. Antara maklumat yang dipaparkan adalah termasuk jalan yang dikelaskan oleh pihak Jabatan Kerja Raya (JKR), jalan keretapi dan sungai. Kawasan pentadbiran seperti mukim, pekan, bandar dan daerah kecil dipersembahkan dalam warna yang berbeza dan dianotasikan. Lain-lain maklumat seperti balai polls, hospital, bangunan kerajaan, sekolah dan kemudahan lain ditunjukkan sebagai simbol tematik mengikut lokasinya.

No. of Views : 100


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Shazlin Omar
Maintainer Shazlin Omar
Last Updated March 3, 2021, 12:30 (UTC)
Created June 7, 2018, 02:37 (UTC)