Skip to content

Senarai Peta Daerah Siri MY91001R Bagi Semenanjung Malaysia Dan Siri MY90001R Bagi Sabah Dan Sarawak

Peta yang menunjukkan daerah-daerah yang terdapat di semua negeri di Semenanjung Malaysia dan Peta yang menunjukkan daerah-daerah yang terdapat di semua negeri di Sabah dan Sarawak yang menggunakan unjuran Bentuk Benar Serong Ditepati (Sabah, Sarawak. WP Labuan) dan dipersembahkan dalam pelbagai skala mengikut keluasan daerah berkenaan. Antara maklumat yang dipaparkan adalah termasuk jalan yang dikelaskan oleh pihak Jabatan Kerja Raya (JKR), jalan keretapi dan sungai. Kawasan pentadbiran seperti mukim, pekan, bandar dan daerah kecil dipersembahkan dalam warna yang berbeza dan dianotasikan. Lain-lain maklumat seperti balai polis, hospital, bangunan kerajaan, sekolah dan kemudahan lain ditunjukkan sebagai simbol tematik mengikut lokasinya.

No. of Views : 693


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Noor Fadilah Binti Zainal Aznam
Maintainer Shazlin Omar
Last Updated May 23, 2021, 08:56 (UTC)
Created October 16, 2018, 08:57 (UTC)