Skip to content

Senarai Peta Daerah Siri MY90001R bagi Negeri Terengganu

Peta yang menunjukkan daerah-daerah yang terdapat di Negeri Terengganu dan dipersembahkan dalam pelbagai skala mengikut keluasan daerah berkenaan. Antara maklumat yang dipaparkan adalah termasuk jalan yang dikelaskan oleh pihak Jabatan Kerja Raya (JKR), jalan keretapi dan sungai. Kawasan pentadbiran seperti mukim, pekan, bandar dan daerah kecil dipersembahkan dalam warna yang berbeza dan dianotasikan. Lain-lain maklumat seperti balai pas, hospital, bangunan kerajaan, sekolah dan kemudahan lain ditunjukkan sebagai simbol tematik mengikut lokasinya.

No. of Views : 85


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Shazlin Omar
Maintainer Shazlin Omar
Last Updated May 6, 2021, 21:02 (UTC)
Created October 3, 2018, 01:46 (UTC)