Skip to content

Senarai Peta Jalan Raya di Malaysia

Peta yang memaparkan maklumat jalinan pengangkutan darat antara bandar/pekan kampung dalam sesebuah negeri di Malaysia. Maklumat jarak (dalam kilometer) antara bandar utama, nombor laluan Lebuhraya, Jalan Persekutuan, dan Jalan Negeri turut dipaparkan dalam peta ini.

No. of Views : 109


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Shazlin Omar
Maintainer Shazlin Omar
Last Updated December 2, 2019, 00:38 (UTC)
Created October 22, 2018, 07:59 (UTC)