Skip to content

Senarai Peta Negeri di Malaysia

Peta yang memaparkan maklumat pentadbiran negeri, daerah, jajahan, dan mukim di Malaysia dan dipersembahkan dalam warna yang berbeza serta dianotasikan. Antara maklumat yang dipaparkan adalah pengangkutan, pelbagai binaan, hidrografi, sempadan dan status tempat

No. of Views : 607


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Shazlin Omar
Maintainer Shazlin Omar
Last Updated September 30, 2021, 09:12 (UTC)
Created November 12, 2018, 09:13 (UTC)