Skip to content

Senarai Peta Pulau dan Entiti Geografi Luar Pesisir Pantai

Memaparkan lokasi pulau-pulau dan entiti geografi luar pesisir pantai di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Ciri-ciri seperti pengangkutan, status tempat, butiran hidrografi, relief, pelbagai binaan, tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Maklumat balai polls, hospital, bangunan kerajaan, sekolah dan kemudahan lain yang lebih terperinci ditunjukkan dalam bentuk simbol tematik dan dianotasikan

No. of Views : 86


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Shazlin Omar
Maintainer Shazlin Omar
Last Updated July 17, 2021, 22:37 (UTC)
Created October 16, 2018, 08:53 (UTC)