Skip to content

Senarai Peta Topografi Siri L905

Peta versi terhad yang berskala 1:3,000, 1:5,000, 1:7,500, 1:10,000 dan 1:12,500. Pemetaan siri ini hanya merangkumi kawasan Bandar-bandar di Semenanjung Malaysia sahaja. Peta ini berskala besar, berwarna penuh, menunjukkan relief, pengelasan kawasan dan ciri-ciri semulajadi atau buatan dengan anotasi. Ciri—ciri yang ditunjukkan adalah sempadan antarabangsa, negeri, daerah, mukim, rizab dan sempadan tumbuh-tumbuhan. Relief digambarkan dengan garis kontur bersela 5 meter dan ukur ketinggian dalam meter. Jalan dikelaskan kepada jalan terus, jalan kembar, jalan tunggal, berturap dan tidak berturap, lorong boleh berkereta motor, jalan kererapi dan lorong kaki. Bangunan ditunjukkan dengan simbol dan nama-nama tertentu serta susunan warna digunakan untuk membezakan jenis bangunan. Tumbuh-tumbuhan ditunjukkan dengan simbol dan ciri hidrografi juga ditunjukkan. Menggunakan grid Bentuk Benar Serong Ditepati (Meter).

No. of Views : 67


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Shazlin Omar
Maintainer Shazlin Omar
Last Updated May 7, 2021, 22:50 (UTC)
Created August 20, 2018, 01:39 (UTC)