Skip to content

SENARAI PROJEK MOSTI SOCIAL INNOVATION (MSI) YANG DIKENDALIKAN OLEH IPHARM

MOSTI Social Innovation (MSI) merupakan dana MOSTI yang disediakan oleh Kerajaan bagi membantu kumpulan sasar melalui pembangunan atau pelaksanaan idea sama ada yang berbentuk produk, perkhidmatan atau model bagi memenuhi keperluan masyarakat.

No. of Views : 47


Data and Resources





Additional Info

Field Value
Source -
Author IPHARM
Maintainer IPHARM
Last Updated November 28, 2018, 01:09 (UTC)
Created November 27, 2018, 07:57 (UTC)