Skip to content

Senarai Stesen GPS di Sabah Sarawak (Datum EMGSN)

Stesen GPS adalah tanda-tanda membentuk jaringan datum EMGSN (Sabah dan Sarawak) dan Rangka Rujukan Kebangsaan GDM2000 dengan menggunakan pengukuran GPS. Tanda-tanda ini telah ditubuhkan untuk digunakan sebagai kawalan bagi pengukuran kejuruteraan, pemetaan, aplikasi, tentera, kajian saintifik dan lain-lain lagi.

No. of Views : 402


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Shazlin Omar
Maintainer Shazlin Omar
Last Updated August 28, 2021, 02:48 (UTC)
Created November 7, 2018, 02:28 (UTC)