Skip to content

Senarai Stesen Graviti Tertib Pertama di Negeri Kedah

Stesen Graviti (terrestrial) digunakan bersama beberapa maklumat dan data graviti yang lain akan digabungkan bagi menghasilkan model geoid kebangsaan (MyGeoid). Model geoid kebangsaan ini akan menjadi rujukan kepada penentuan ketinggian di seluruh negara bagi tujuan pemetaan, geodetik dan saintifik. Stesen-stesen ini dibahagikan kepada 3 tertib utama (order), Tertib Pertama (First Order), Tertib Kedua (Second Order) dan Tertib Ketiga

No. of Views : 40


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Shazlin Omar
Maintainer Shazlin Omar
Last Updated May 31, 2021, 03:41 (UTC)
Created July 20, 2018, 03:00 (UTC)