Skip to content

Senarai Tema dan Subtema Buku Atlas Kebangsaan JUPEM

Atlas Kebangsaan Malaysia telah diterbitkan pada tahun 2016 mengandungi sepuluh (10) tema utama yang terdiri daripada Pengenalan, Sejarah, Sempadan, lklim, Fizikal, Sumber Asli, Guna Tanah, Infrastruktur dan Kemudahan Awam, Sosioekonomi serta Pelancongan. Atlas Kebangsaan Malaysia terdiri daripada 260 muka surat serta mengandungi 10 tema dan 56 sub-tema.

No. of Views : 52


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Shazlin Omar
Maintainer Shazlin Omar
Last Updated August 26, 2021, 17:30 (UTC)
Created October 22, 2018, 08:14 (UTC)