Skip to content

Statistik Pelantikan Penjawat Awam Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Kelantan (SPN)

Memaparkan statistik calon yang dipanggil untuk temuduga, bilangan lantikan baru, bilangan disahkan dalam jawatan dan kemasukan ke taraf berpencen di bawah perkhidmatan awam negeri Kelantan. Merangkumi pelbagai jawatan yang terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional dan Kumpulan Pelaksana.

No. of Views : 125


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Yasmin binti Abdullah
Maintainer Yasmin binti Abdullah
Last Updated November 29, 2021, 03:33 (UTC)
Created November 25, 2021, 14:10 (UTC)