Skip to content

Statistik Pemakluman Pelantikan Pegawai Keselamatan Jabatan (PKJ) Bagi Kementerian/ Jabatan/ Agensi

Pegawai Keselamatan Jabatan (PKJ) adalah merupakan pegawai kanan yang dilantik oleh Ketua Jabatan dan bertanggungjawab dalam melaksanakan arahan-arahan keselamatan kerajaan dengan mendapat nasihat Pegawai Keselamatan Kerajaan. Tugas-tugas Pegawai Keselamatan Jabatan adalah tambahan kepada tugas-tugas rasminya.

No. of Views : 20


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Muhammad Ridhwan Bin Samsudin
Maintainer Noorzaiti Ashikin Binti Romli
Last Updated August 23, 2021, 07:40 (UTC)
Created November 19, 2018, 13:18 (UTC)