Skip to content

Statistik Pengeluaran Sijil Akuan Filem Iklan Buatan Malaysia (MIM)

Sijil Akuan Filem Iklan Buatan Malaysia (MIM) merupakan perakuan yang perlu diperolehi oleh penerbit filem iklan sebelum disiarkan oleh badan penyiar dibawah Akta FINAS 1981 (Pindaan 1984) Akta 244 dan Akta A589. Pengeluran sijil ini adalah bagi mematuhi syarat tambahan Lesen Pengeluaran Filem.

No. of Views : 52


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Muzri bin Abdullah
Maintainer Harinawati binti Ahmad
Last Updated August 25, 2021, 06:37 (UTC)
Created October 8, 2018, 10:15 (UTC)