Skip to content

Stesen Tanda Aras Sabah Dan Sarawak (Datum MSL di Sarawak dan Kota Kinabalu, Sabah)

Stesen Tanda Aras ditubuhkan dalam rangkaian ukuran Aras Jitu dan Kelas Kedua untuk mewujudkan satu rangkaian system rujukan tegak yang stabil serta mengawal jaringan aras. Tanda aras tersebut ditempatkan di sepanjang jalan raya dan lokasi yang bersesuaian pada sela anggaran 1 km dan dilaraskan kepada Tanda Aras Piawai yang telah ditubuhkan pada setiap laluan. Niai ketinggian yang diterbitkan adalah merujuk kepada 3 datum MSL tempatan di Sarawak dan datum Kota Kinabalu di Sabah.

No. of Views : 161


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Shazlin Omar
Maintainer Shazlin Omar
Last Updated June 13, 2021, 14:47 (UTC)
Created November 7, 2018, 03:34 (UTC)