Bilangan Balai Polis Dan Pondok Polis Mengikut ...

URL: http://www.data.gov.my/data/ms_MY/dataset/822dacc1-484b-4957-8754-794d920acbde/resource/ab38b3aa-28a7-408f-821a-068fdb0c8773/download/bilangan-balai-polis-dan-pondok-polis-mengikut-daerah-2014---2016.xlsx

Data ini menunjukkan bilangan Balai Polis Dan Pondok Polis yang disediakan oleh pihak Polis DiRaja Malaysia (PDRM) mengikut daerah di seluruh Negeri Melaka pada tahun 2014 sehingga 2016. Data termasuk dari Pengkalan Polis Merin Sungai Melaka dan Unit Pelancong Polis Bandar Hilir.

Tiada paparan dicipta untuk sumber set data ini buat masa kini.

Maklumat tambahan

Ruangan Nilai
Terakhir dikemas kini Oktober 16, 2018
Tarikh Dicipta Oktober 16, 2018
Format .xlsx
Lesen Creative Commons Attribution
created1 tahun yang lalu
format.xlsx
idab38b3aa-28a7-408f-821a-068fdb0c8773
last modified1 tahun yang lalu
on same domain1
package id822dacc1-484b-4957-8754-794d920acbde
revision id42e2506a-270d-47be-b2c7-a99db747663e
stateactive
url typeupload


Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: Februari 15, 2020