Langkah ke kandungan

Jumlah Hasil Persekutuan Berdasarkan Keputusan Kes Pendakwaan Yang Telah Selesai Pada Tahun 2016 Di Bawah Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 [Akta 400] Dan Peraturan-Peraturan Pemberi Pinjam Wang (Kawalan Dan Pelesenan) 2003

Set data ini menerangkan tentang jumlah hasil persekutuan berdasarkan keputusan kes pendakwaan yang telah selesai pada tahun 2016 di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 [Akta 400] dan Peraturan-Peraturan Pemberi Pinjam Wang (Kawalan Dan Pelesenan) 2003

Jumlah Dilihat : 20


Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Sumber -
Disediakan Oleh Siti Suhaila Husin
Penyelenggara Siti Suhaila Husin
Tarikh Data Dikemaskini Julai 21, 2021, 17:22 (UTC)
Tarikh Dicipta November 13, 2018, 09:15 (UTC)