Langkah ke kandungan

HUTAN SIMPANAN KEKAL MENGIKUT JENIS HUTAN

"Data ini menunjukkan jumlah keluasan bagi Hutan Simpanan Kekal (HSK) mengikut jenis hutan yang terdiri daripada Hutan Asli dan Ladang Hutan. Hutan Asli terbahagi kepada tiga (3) iaitu Hutan Darat, Hutan Paya Gambut dan Hutan Paya Laut. Mulai tahun 2017, pelaporan HSK adalah berdasarkan keluasan HSK diwarta sahaja. This data shows the total area of Permanent Reserved Forest (PRF) by forest type comprises of natural forest and forest plantation. Natural forest consists of inland forest, peat swamp forest and mangrove forest.Beginning 2017, PRF were reported based on gazetted PRF only."

Nota / Note:
mulai tahun 2017 pelaporan HSK adalah berdasarkan keluasan HSK diwarta sahaja.
beginning 2017 PRF were reported based on gazetted PRF only.
* : data tahun 2011-2012 merujuk kepada keluasan tanaman ladang hutan/ditubuhkan/zon/Dasar Pembangunan Ladang Hutan
: data for year 2011-2012 refers to the established area of forest plantation/Forest Plantation Development Zone/Policy
: data tahun 2013-2017 merujuk kepada keluasan kelulusan Dasar Pembangunan Ladang Hutan
: data for year 2013-2017 refers to the approved hectarage based on Forest Plantation Development Policy
: data tahun 2018-2020 merujuk kepada keluasan ladang hutan yang telah ditanam
: data for year 2018-2020 refers to the area of forest plantation which have been planted

Jumlah Dilihat : 347


Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Sumber -
Disediakan Oleh Muhammad Hafizul Hilmi bin Abu Bakar
Penyelenggara Muhammad Hafizul Hilmi bin Abu Bakar
Tarikh Data Dikemaskini Januari 31, 2023, 07:43 (UTC)
Tarikh Dicipta Mei 16, 2018, 07:50 (UTC)