Langkah ke kandungan

Kemasukan Sisa Ke Kemudahan Seliaan SWCorp

Set data ini menerangkan tentang kemasukan sisa ke kemudahan di bawah Seliaan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam dari tahun 2015 hingga 2021.

Nota: i. Data merujuk kepada negeri-negeri yang menerimapakai Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672). ii. Pada 2019, terdapat 2 tapak pelupusan sanitari bagi Negeri Kedah dan di bawah Akta 672, walau bagaimanapun kemudahan tersebut bukan di bawah kawalan dan seliaan SWCorp. iii. Terengganu bukan di bawah Akta 672, walau bagaimanapun SWCorp terlibat dalam pemantauan kemasukan sisa bagi tapak pelupusan sanitari di Tertak Batu bermula 1 Januari 2019.

Sumber: Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp)

Jumlah Dilihat : 31


Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Sumber -
Disediakan Oleh Siti Suhaila Husin
Penyelenggara Siti Suhaila Husin
Tarikh Data Dikemaskini Mac 17, 2023, 07:37 (UTC)
Tarikh Dicipta Oktober 30, 2018, 00:17 (UTC)