Langkah ke kandungan

URUSAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN

Pengesahan Dalam Perkhidmatan bermaksud proses memperakukan pegawai memenuhi semua syarat yang dinyatakan dalam skim perkhidmatan atau apa-apa syarat lain yang ditentukan dari semasa ke semasa. Setiap pegawai yang dilantik dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan sekurang-kurangnya minima 1 tahun dan maksima 3 tahun.

Pengesahan Dalam Perkhidmatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan 29, Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U. (A) 1/2012]. Bagi membolehkan seseorang pegawai disahkan dalam Perkhidmatan, pegawai perlu memenuhi semua syarat yang dinyatakan dalam skim perkhidmatan atau apa-apa syarat lain yang ditentukan dari semasa ke semasa. Setiap pegawai yang dilantik dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan sekurang-kurangnya minima 1 tahun dan maksima 3 tahun.

Set data ini memaparkan maklumat berkenaan urusan pengesahan dalam perkhidmatan yang diuruskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

Jumlah Dilihat : 0


Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Sumber Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
Disediakan Oleh -
Penyelenggara -
Tarikh Data Dikemaskini April 1, 2021, 15:22 (UTC)
Tarikh Dicipta Oktober 5, 2019, 02:48 (UTC)