Langkah ke kandungan

Senarai Hutan Taman Negeri di bawah Penyeliaan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

Data ini menunjukkan senarai hutan taman negeri di bawah penyeliaan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia bagi tahun 2020. Maklumat adalah termasuk nama hutan taman negeri, keluasan dan tarikh diwarta. This data shows the list of state park forest under Forestry Department Peninsular Malaysia supervision for 2020. The information includes the name of state park forest, area and gazetted date.

Jumlah Dilihat : 25


Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Sumber -
Disediakan Oleh Muhammad Hafizul Hilmi bin Abu Bakar
Penyelenggara Muhammad Hafizul Hilmi bin Abu Bakar
Tarikh Data Dikemaskini Januari 25, 2023, 04:27 (UTC)
Tarikh Dicipta Januari 25, 2023, 04:27 (UTC)