Web App - myEnviro

Tujuan :

Aplikasi ini memudah dan membantu orang awam supaya lebih peka terhadap kawasan persekitaran dengan memahami kesan persekitaran terhadap kehidupan harian mereka.

 

Penyataan Masalah :

Pengumpulan data adalah tidak bersepadu dan kurangnya perkongsian antara agensi yang menyebabkan kesukaran kepada orang awam untuk mendapatkan maklumat alam sekitar. Data-data ini ada disediakan oleh agensi berkaitan, namun begitu ia tidak visible kepada orang awam

 

Penyelesaian Yang Dibangunkan :

Pengumpulan data alam sekitar secara setempat yang lebih visible , menarik dan interaktif

Menggunakan pemetaan GIS untuk memplot koordinat lokasi premis dan tapak yang memberi impak kepada alam sekitar dengan lebih tepat . Penggunaan kod pengaturcaraan PHP yang fleksibel untuk menghasilkan statistik maklumat alam sekitar yang interaktif

 

Sumber Data/Sumber Rujukan :

 • Portal data.gov.my
 • Status Kualiti Air Sungai Bagi Sungai Sederhana Tercemar
 • Status Kualiti Air Bagi Sungai Bersih
 • Status Kualiti Air Bagi Sungai Tercemar
 • Status Lokasi Banjir Kilat
 • Jumlah Penduduk Bandar, Luar Bandar Dan Kepadatan Penduduk Megikut Pecahan Daerah Di Negeri Selangor
 • Senarai Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) serta Agensi Diberi Kuasa PBT
 • Lain-lain
 • Senarai Ladang myGAP 2017
 • Bacaan Semasa Indeks Pencemaran Udara (IPU)
 • Senarai Fasiliti Berlesen bagi Bahan Buangan Terjadual
 • Senarai Pusat Pengumpulan Kitar Semula Bahan Buangan Elektronik
 • Senarai Jenis Industri dan Senarai Lokasi Loji Kumbahan
 • Tapak Pelupusan Sampah