STATISTIK KEMALANGAN JALAN RAYA MENGIKUT JENIS KEMALANGAN DAN KECEDERAAN

STATISTIK KEMALANGAN JALAN RAYA MENGIKUT JENIS KEMALANGAN DAN KECEDERAAN MENGIKUT NEGERI DAN JENIS KEMALANGAN

Ministry of Home Affairs

Tarikh: 28 April 2017

 

 

 


 

Statistik Jenayah Indeks Seluruh Malaysia Mengikut Jenis Jenayah, Negeri dan Tahun

Statitisk Jenayah Indeks Seluruh Malaysia Mengikut Jenis Jenayah, Negeri dan Tahun

Ministry of Home Affairs

Tarikh: 12 April 2017

 

 

 


 

Data Penduduk Bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya Dan Labuan

Menerangkan Mengenai Jumlah Penduduk Serta Keluasan Setiap Wilayah Persekutuan

Ministry of Federal Territories

Tarikh: 25 Mac 2016

 

 

 


 

Jumlah Penduduk Negeri Kelantan

Set data ini mengandungi data-data jumlah penduduk negeri Kelantan mengikut jantina, kumpulan umur dan kumpulan etnik.

Kelantan State Government

Tarikh: 17 September 2018

 

 

 


 

Statistik Bilangan Penduduk Mengikut Daerah Di Negeri Pahang Bagi Tahun 2015

Statistik Bilangan Penduduk Mengikut Daerah Di Negeri Pahang Bagi Tahun 2015

Kerajaan Negeri Pahang

Tarikh: 12 Julai 2018