Perjalanan kita ke arah data terbuka yang dinamik

PENARAFAN OPEN DATA BAROMETER (ODB)

Sejauh mana kesediaan Kerajaan dalam inisiatif data terbuka...

Adakah Kerajaan komited dalam pelaksanaan inisiatif data terbuka...

Adakah inisiatif data terbuka memberi manfaat dan impak...